Granstubben Barnehage ligger sentralt til i Henning, 9 km fra Steinkjer sentrum.

Klikk her for å finne oss på kartet!

Barnehagen ble åpnet 25.09.06, og har 4 avdelinger/baser med tilsammen ca. 60 barn, pluss SFO. Barnehagen har totalt 20 ansatte, fordelt på ca. 18 årsverk inkl. renholdere og vaktmester.

Barnehagen har tre bygg: Grana, Stubben og Bjørka. Stubben åpnet dørene 25.09.06. I februar 2009 åpnet vi vår småbarnsavdeling i det nybygde Grana. Siste utvidelse kom i januar 2011, da vi åpnet vårt siste bygg – Bjørka (Henning ILs klubbhus).