Prisliste, fra 01.01.18

Type plass Antall timer pr. uke Pris pr, mnd.
100 % 50,25 2910
80 % 36, 4 dager 2478
60 % 27, 3 dager 1896
50 % 22,5, 3/2 dager 1605
40 % 18, 2 dager 1314

Alle priser på delte plasser er inkl. administrasjonstillegg på kr. 150,- for deling av barnehageplasser.

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2/ 50 % f.o.m. barn nr. 3
 
Betaling for mat i barnehagen: 

Kr. 350,- for helplass på småbarnsavdeling - alle måltider i barnehagen er inkludert. 
Kr. 290,- for helplass på "storbarnsavdeling" - matpakke påregnes noen dager.
 
Gebyr ved henting av barn etter stengetid (kl. 16.45): kr. 200,- for hver påbegynte halvtime etter stengetid.