De minste barna!

Granstubben Barnehage er opptatt av at alle som trenger det - også de minste barna - skal få tilbud om en barnehageplass. Dette har resultert i 2 koselige småbarnsavdelinger, med hovedfokus på gode relasjoner, god omsorg og godt stell, samt på å gi et meningsfylt innhold tilpasset barnas alder og modning!