Priser SFO

Fra 1 - tom 6 t/uke  

Over 6 - tom 12 t/uke

Over 12 t/uke

kr 1 255,- pr. mnd. 

kr 2.140,- pr. mnd.

kr 2.845,- pr. mnd.

 

Det serveres et fruktmåltid på SFO hver dag.

Kostpenger pr. mnd. er kr. 80,- (1-6t) - kr. 100,- (6-12t) -  kr. 150 (over 12t).